पत्रव्यवहारा करीता पत्ता

 

श्री हरिहरेश्वर देवस्थान शिपोशी

मु.पो. शिपोशी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी - ४१५ ८०२

 

 

अध्यक्ष- श्री अशोक विष्णू आठल्ये- भ्रमणध्वनी ९५२७००१३१०/९४०५९५४७२५

धार्मिक - श्री.श्रीकृष्ण यशवंत आठल्ये भ्रमणध्वनी-९४०५३२८५३१

सेक्रेटरी श्री.मिलिंद माधव आठल्ये भ्रमणध्वनी -९४२११६६२३९

भोजन व्यवस्था - श्री.सुहास बळीराम आठल्ये भ्रमणध्वनी-९४०४१६०१८७

 

 

बेबसाईट संदर्भातील माहिती व अभिप्रायाकरिता सम्पर्क-

श्री.संकेत शिवराम आठल्ये/सौ.सायली संकेत आठल्ये

भ्रमणध्वनी ९४२११८६६११/९४०५९५३६३८/६२

इमेल आयडी - sanket_20@yahoo.co.in , sanketathalye@gmail.com

 

 

 

************************************************